Днес Съветът за електронни медии ще избере свой нов председател.

Заседанието на 5-членния медиен регулатор е насрочено за 11 ч. Изборът на председател е единствената точка в дневния ред.

Досега постът се заемаше от София Владимирова. По закон председателят на СЕМ се избира за една година.

Владимирова заемаше поста три пъти досега.

Нейният мандат изтича утре – 9 май.