Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, с който се въвеждат санкции при нарушение на европейския регламент за роуминга, съобщиха от МС.

Според чл.8 на Регламент №531/2012, от 1 юли 2012 г., цената на дребно (без ДДС) може да е различна за всяко роуминг повикване, но не превишава 0.29 EUR на минута за всяко изходящо повикване или 0.08 EUR на минута за всяко входящо повикване.

Максималната цена на дребно за изходящи повиквания се понижава на 0.24 EUR на 1 юли 2013 г. и на 0.19 EUR на 1 юли 2014 г., а максималната цена на дребно за входящи повиквания се понижава на 0.07 EUR на 1 юли 2013 г. и на 0.05 EUR на 1 юли 2014 г.

Предложените изменения и допълнения в проекта на промяна на българския закон „включват ефективни, пропорционални и възпиращи санкции” - от 10 хил. до 2 млн. лв.

Създава се възможност Комисията за регулиране на съобщенията с решение да изиска от предприятието, след като му предостави възможност за изразяване на становище, да преустанови неизпълнението незабавно или в рамките на разумен срок.