Министрите на отбраната на България и Румъния подписаха Писмо за намерение за създаване на Регионално компонентно командване на Специалните сили.

Това е във връзка с процесите на адаптиране към променящата се среда на сигурност в Черноморския регион и споделеното общо разбиране за необходимостта от засилено сътрудничество и с цел повишаване на отбранителния и възпиращ потенциал на Алианса.

Тодор Тагарев участва в заседанията на държавните и правителствените ръководители, проведени в рамките на Срещата на върха на НАТО във Вилнюс, както и в работно заседание на ниво министри на отбраната, посветено на ключови аспекти от дневния ред на Алианса в областта на възпирането и отбраната.

Министрите на отбраната разгледаха новите регионални планове, адаптирането на командната структура, развитието на отбранителни способности и увеличаването на производството в отбранителната индустрия.

В изказването си министър Тагарев подчерта постигнатия напредък в прилагането на решенията от Срещата на върха в Мадрид за засилване на възпиращия и отбранителен потенциал във всички оперативни домейни и срещу пълния спектър от заплахи и предизвикателства. Той изтъкна значението на новите планове като основна движеща сила за по-нататъшното развитие и подобряване на готовността на Алианса за възпиране и отбрана, когато е необходимо.

Тагарев потвърди ангажираността на България да осигури своя принос със сили и способности за изпълнението им. Той посочи необходимостта от продължаване на инвестициите в иновативни решения за осигуряване на критичните военни способности, които да отразяват 360 градусовия подход по отношение на заплахите и предизвикателствата и да позволят справянето с тях във всички оперативни домейни.

Военният министър отбеляза още необходимостта от повече инвестиции в отбранителната и технологична индустриална база и важността на даването на дългосрочен сигнал към отбранителната индустрия за повишаване на производството.

„България е предприела мерки за адаптиране на отбранителната индустриална база, за да отговори на новите изисквания и за да подкрепи усилията на Украйна да надделее във войната“, заяви министърът на отбраната.

По време на Срещата на върха съюзниците проведоха дискусия и постигнаха съгласие по новите регионални планове за защита на територията на НАТО с определени сили с висока степен на готовност.

Бяха взети решения за адаптация и засилване на способностите за командване и управление, които да гарантират изпълнението на новите регионални планове и прилагането им на практика, където и когато е необходимо.

Беше приет План за действие в отбранителното производство, чиято цел е подобряване на оперативната съвместимост на боеприпасите и оборудването и подкрепа и развие на трансатлантическата отбранителна и индустриална база.