Ще бъдат наложени административни наказания на служителите, виновни за изсичането в Природен парк „Витоша”. Това стана ясно от съобщение на страницата на Югозападно държавно предприятие – гр. Ботевград.

Разпоредено е да бъде освободен от работа и началникът на горскотехническия участък за района на Витоша. Горският надзирател за същия район ще бъде преместен.

На директора на ТП „ДГС София” ще бъде наложено наказание съгласно договора за управление, което възлиза на една месечна работна заплата.

От утре е разпоредено и допълнително дежурство в района на Витоша съвместно със служители на РДГ София.