Ценни издания от 19-ти и 20-ти век са заплашени от изчезване. Те се съхраняват в Регионалната библиотека в Търговище. Книгите и вестниците са част от културното богатство на града, а единственият начин да бъдат запазени за поколенията е да бъдат дигитализирани.

Това обаче е невъзможно към момента, защото библиотеката не разполага със специализирана техника и софтуер. В периода 1903 - 1948 г. в Търговище са издавани петдесет вестника. Хартията, на която са отпечатани, остарява с времето и в момента вестниците почти се разпадат.

Директорът на Регионална библиотека „Петър Стъпов” Росица Куцарова коментира, че книгите „поднасят история за живота и бита хората от града и всичко, което се е случвало във всички области на живота по това време. Не само за историците и изследователите, и за всички родолюбци това е интересно, любопитно и важно”.

Много от заглавията на изданията, както и на статиите в тях звучат актуално и днес. Написани са с висок за времето си журналистически стил.

Някои от читателите в библиотеката смятат, че изданията са историята на града. Ако не се дигитализират, ще бъдат напълно загубени.

Специализираната техника за дигитализация и софтуерът към нея струват около 30 хил. лева. Ограниченият бюджет на библиотеката не позволява закупуването им.

Директорът на Регионалната библиотека отправи апел към всички „родолюбиви граждани на Търговище, където и да са по света, да помогнат с каквото могат - със средства, за да можем да купим техниката, софтуера и така да опазим това богатство за града

Освен вестниците в библиотеката, от дигитализация се нуждаят и няколко много ценни книги. Най-старата от тях е на гръцки език от 1815 година, а „Вечен календар" е издание от 1887 г. и е с дървени корици.