Стълбове на „ЧЕЗ Разпределение България“ са целенасочено разрушени тази нощ. Прекъснато е било електрозахранването на Лозен и района на двореца Врана, съобщиха от електроразпределителното дружество.

Снимка: ЧЕЗ

Незабавно е подадено алтернативно електрозахранване засегнатите райони.

Два дни по-рано същото се е случило и в района на Кривина и Казичене.

Снимка: ЧЕЗ

10-те стълба са разрушени чрез удари в основата им. Налага се те да бъдат подменени.

Снимка: ЧЕЗ

Компанията призова отговорните институции за взимане на незабавни мерки за прекратяване на престъпната дейност и откриване на отговорните лица.