Расте напрежението заради планираното закриване на паралелки след VII клас. На места се орязват профилирани класове за сметка на професионални. Родители събират протестна подписка. 

Държавният план-прием за новата учебна година е на етап обсъждане. Предложените промени вече предизвикаха сериозно напрежение.

Проучване на бизнеса сочи, че има сериозна разликата между кадрите, които подготвят училищата, и нуждата на пазара. Прогнозата е за годишна липса на около 1600 души в областта на машиностроенето и металообработката. Дефицитът е същия и за производството на облекло и обувки. Двойно по-голям е в областта на транспортните услуги. В повече пък са кадрите в икономическите специалности.

Министерството на образованието твърди, че за промените се ръководи именно от нуждите на бизнеса и от намаляващия брой деца.

Проектът на план-прием във Враца например предвижда да се закрият паралелки в математическата гимназия и елитното средно училище „Христо Ботев”. В професионалните гимназии броят ще се запази.

Близо 600 ученици не достигат на гимназиите в русенско за исканите 72 паралелки.

20 паралелки ще бъдат орязани от различни училища, без най-търсените професионални специалности.