Продължава пръскането срещу комари по поречието на река Дунав. То ще обхване засегнатите площи по поречието на река Дунав, намиращи се на територията на Русенска област.

Пръскането първоначално бе планирано за събота, но заради добрите метеорологични условия Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) го изтегли с ден по-рано. В случай на промяна на времето графикът ще бъде коригиран отново.

Третиранията се извършат при спазване разпоредбите за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Властите припомнят, че пчеларите трябва да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите през съответния период на третиране.