Работа на парче – така от Асоциацията на колекторските агенции определиха законовите промени, които целят да премахнат абсолютната давност на дълговете при физическите лица и фигурата на „вечния длъжник“. 

Според тях приетите на първо четене изменения в Закона за задълженията и договорите са в ущърб на потребителите. „Въвеждането на безусловна 10-годишна давност на всички задължения на физическите лица не само, че няма да реши проблема с „вечния длъжник”, но и ще създаде поредица от нови проблеми и рискове, които ще бъдат платени от добросъвестните граждани“, посочват в позицията си. 

Те са на мнение, че промените могат да доведат до сериозни сътресения на икономическата среда у нас.

„Текстовете предполагат безусловна давност, т.е. след изтичането на 10-годишния срок кредиторът да изгуби всяко право да търси дължимото, поемайки всички финансови щети за своя сметка. На практика, давността представлява намеса в договорните отношения между две страни, като автоматично освобождава неизрядната страна от поетите ангажименти. Поставянето на кредитора в неблагоприятни условия неизбежно ще повлияе върху икономиката и финансовия сектор в страната, като затрудни и оскъпи ресурса. А това ще бъде цена, която ще плати добросъвестният потребител“, аргументират се от Асоциацията на колекторските агенции.