Общински съветници предлагат всички пешеходни пътеки в София да станат осветени до края на годината. В момента поне минимални условия за безопасно пресичане в тъмната част на денонощието има на много малко от предназначените за това места. Идеята е промяната да стане с помощта на предвидените средства за улично осветление.

Предлага се успоредно да се възстановява и маркировката. „Дали уличният стълб ще бъде 5 метра по-напред или по-назад - най-важното е да бъде ефективен и да спаси човешки живот”, категоричен е вносителят Симеон Славчев.

В момента шест пътеки се обезопасяват, а общината е планирала да освети до 100. 

„На някои места те биват повдигнати, на други - биват осветявани, а трети могат да бъдат преместени или да бъде изградена светофарна уредба”, посочи инж. Димитър Петров от Дирекция „Управление и анализ на трафика”.

В София има 1200 пешеходни пътеки, от които 25% са осветени, а 30% - повдигнати.

Дали предложението ще бъде прието и всички пътеки ще бъдат осветени ще се реши най-късно в четвъртък, когато се приема бюджетът на столицата за 2019 г.