Потребителите не са длъжни да плащат сметка за ток, която обжалват, съобщиха от Комисията да защита на потребителите, по повод очакваните нови сметки за месец януари.

Ако клиент на електроразпределително дружество има съмнения, че му е начислена по-висока сума от изразходвания ток, той може да подаде жалба до енергийната компания.

До получаване на отговор, потребителят не е задължен да плаща фактурата, срещу която е подал жалба, а доставчикът няма право да му спира тока.

Същите права имат и клиентите на Топлофикациите, уточняват още от комисията.