Поне до Нова година магистратът, назначен да разследва главния прокурор няма да може да работи. Това стана ясно на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС). Причината е липсата на правила за работата на разследващия прокурор.

ВСС трябваше да изслуша първия магистрат, избран да разследва обвинител №1. Това обаче не се случи, заради здравословни проблеми на избраната Даниела Талева.

Все още няма правила за администрирането на производствата срещу главния прокурор и неговите заместници. Не е ясно как всички документи ще бъдат предавани от Върховния касационен съд към магистрата, който разследва главния прокурор.

Заместник-председателят на Софийския градски съд Руси Алексиев поиска да се създадат правила, които да важат и за в бъдеще. Според него е необходимо да има специално създадена администрация.

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов обясни, че е невъзможно да има такава администрация, защото ще е необходимо да се назначават хора. По думите му „ще обрасне храсталакът и ще се създаде нова институция извън прокуратурата“.

Възможността за разследване на главния прокурор стана факт след промените в Закона за съдебната власт. Сарафов е и.ф. главен прокурор след освобождаването на Иван Гешев, но сигналите срещу него бяха подадени в качеството му на зам. главен прокурор и директор на Националната следствена служба.

Висшите кадровици решиха все пак да изслушат Даниела Талева на следващия Пленум на ВСС.