По-малко оценки и домашни с цел намаляване на натоварването на учениците. Това предвиждат предложения за промени в училищното обучение.

Образователното министерство предлага да се намали броят на оценките, въз основа на които се формира срочната оценка по съответния предмет и да се въведе праг за броя домашни, които учителите могат да възлагат на своите ученици.

Проектът е внесен за обществено обсъждане от образователния министър Галин Цоков. Ако промените бъдат приети от кабинета, то те могат да влязат в сила още от 15 септември.

Съгласно новите текстове, извън учебния час учителите могат да оставят на учениците за самостоятелно писмено изпълнение от една до три задачи.

В началните класове ще могат да се дават до три пъти седмично домашни по български език и литература, както и по математика. Ограничението за останалите предмети е "не повече от веднъж" за петте учебни дни.

За всички останали класове се предвиждат две домашни по предмет на седмица, или сумарно по всички предмети – не повече от пет пъти за една учебна седмица, пише в проекто-наредбата.

Учителите няма да имат право да дават задачи за писмено изпълнение през ваканциите. А изпитването по физическо възпитание и спорт не може да бъде писмено, а само чрез практически умения.

„Това е крачка към едно условие за повишаване на резултатите. Поне що се отнася до стреса от непрекъснатото изпитване, до създаване на по-голям интерес, мотивиране на учениците, по-голяма отговорност при изпълнение на задачите, а не преписване и непрекъсната мисъл за изпит на следващия ден. В учебния час учителят ще има време за методическо разнообразие и включване на децата. Тази активност би трябвало да доведе до по-високи резултати“, каза заместник-министъра на образованието Емилия Лазарова.