Европейската комисия вписа българската "Пастърма говежда" в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер, съобщи Министерството на земеделието и храните.

По време на заседание на Комитета по политика по качество на земеделски продукти, което се състоя в Брюксел, Белгия, е решено, че българският продукт "Пастърма говежда" има специфични характеристики и се произвежда по традиционен начин.

При подаване на заявлението за регистрация на наименованието като храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) България не е имала претенции да запази употребата на самото понятие "пастърма". Поради това защитата ще обхваща само наименованието "Пастърма говежда".

Понятието "пастърма" може да бъде използвано в целия Европейски съюз.