Окръжните прокуратури в Сливен, Ямбол, Силистра, Разград, Плевен, Габрово и Пазарджик, агенцията за закрила на детето, министерствата на образованието, здравеопазването и финансите и ред други институции започват проверки във възпитателните училища-интернати у нас, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Във Върховната административна прокуратура е постъпил сигнал от омбудсмана с данни за нарушения във възпитателните училища-интернати в гр. Ракитово, обл. Пазарджик и с.Завет, обл.Разград, както и в социално-педагогическия интернат в с.Подем, обл.Плевен.

Нарушенията касаят корекционно-възпитателната работа по отношение на настанените в интернатите деца, упражнявано от страна на възпитателите физическо и психическо насилие, унизително отнасяне, използване на методи на възпитание, уронващи достойнството на децата.

Припомняме, на брифинг общественият защитник Мая Манолова оповести някои от нарушенията, сред които – извеждане на момичета от стаите им по бельо в коридора като наказание за някакво провинение.

От прокуратурата посочват, че констатации за подобни нарушения са били направени и при извършена през 2014 г. комплексна проверка. „Въпреки предприетите тогава действия от компетентните органи, нарушенията се повтарят, констатираните проблеми не са преодолени”, отбелязват от държавното обвинение.

Новите проверки ще касаят както отношението към децата и организацията на учебния процес, така и управлението на интернатите, изразходването на бюджетни средства и качеството на предлаганата храна.

Финансовата инспекция ще обхване периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.