Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" изразява несъгласие с проекта за надграждане на средновековната крепост в защитена местност "Яйлата" на брега на Черно море. Това се посочва в становище на екокоалицията по повод първата копка на проект за надграждане на крепостта, цитирано от БТА.

Заповедта за обявяване на защитена местност "Яйлата" разрешава реставрация, но не допуска ново строителство, посочват екоактивистите. От коалицията подкрепят почистването на пътеките и реставрацията на скалната църква на Яйлата, но не и надграждането на крепостта от 3 на 6 метра и кулите с червена ламарина.

Природозащитниците се опасяват, че при строителството ще бъдат утъпкани около 16 дка тревни степни съобщества, обект на опазване в Защитена зона Калиакра и ще бъдат унищожени екземпляри от вида теснолистен божур, защитен вид по Закона за биологичното разнообразие.