Новите кметове ще се срещнат за пръв път, за да обсъдят приоритетите при управлението си. 

На организиран от Националното сдружение на общините форум се очаква да присъстват над 400 представители на местната власт – кметове и председатели на общинските  съвети. 

Очаква се на срещата да се обсъдят приоритетите на Народното събрание и правителството, мястото на местната власт в процесите на стратегическото управление, както и да се очертае визията за развитието на българските общини в започващия нов мандат на местната власт.