Проверка на инспектората на Министерството на правосъдието установи, че синдикът на „Химко“ – Росица Томова, не е извършил нарушения, съобщиха от ведомството.

Оттам напомниха, че проверката започна по сигнал от Ян Аронов, собственик на ANJ GROUP CORP, регистрирано в Ню Джърси през 2007г.

„Томова е действала изключително в рамките на закона и в съответствие с най-добрите практики, приети при подобни процедури”, установила проверката на инспектората.

От Министерството на правосъдието уточниха, че са получили само едно писмо от Ян Аронов – на 11 ноември 2015 година. В началото на тази седмица премиерът Бойко Борисов обяви, че е получил сигнал от Ян Аронов, в който бизнесменът твърди, че се отказал да купи бившия торов завод във Враца, защото му е поискан подкуп.

„По отношение на твърдението, че синдикът е посочил в обявлението за търга от 20.11.2015 г. ограничителни условия, които според Ян Аронов са пречка за ефективното провеждане на търга, следва да се има предвид, че с продажбата се цели гарантиране на интересите на кредиторите и на длъжника чрез участие в търговете на наддавачи, които желаят да купят имущество, а не да възпрепятстват производството по несъстоятелност. Същите не противоречат на закона и са изцяло в съответствие с възприетата практика в производства по несъстоятелност”, уточняват от министерството на правосъдието.