До средата на 2021 г. НАП ще стартира изцяло нов портал за електронни услуги, който значително ще улесни потребителите при декларирането и плащането на данъците и осигурителните вноски. Общата стойност на проекта е 2 577 110 лв.

По време на данъчната кампания тази година над 80% от физическите лица са декларирали доходите си онлайн.

Близо 90% от цялата комуникация между приходната агенция и потребителите се извършва по електронен път, като онлайн са разменят над 80 милиона документа годишно.

Съществуващите е-услуги в новия портал ще бъдат по такъв начин, че да не се налага потребителите да въвеждат нови данни, да ходят до офис на НАП или да подават допълнителни документи, ако не желаят да разширят обхвата на вече ползваните от тях услуги. 

Новата платформа ще предостави възможност за достъп до услугите на приходната администрация, освен с квалифициран електронен подпис (КЕП) и ПИК на НАП, но и с издаден от ЕС КЕП и чрез интеграция със системата за електронна автентикация, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“.