Бедните граждани, които нямат средства да застраховат имотите си, могат да разчитат на помощ от държавата при бедствия. Помощта ще е до размера на данъчната оценка. Това решиха депутатите, които приеха на първо четене закона за защита при бедствия.

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и Агенцията за социално подпомагане трябва да преценят какви са щетите върху собствеността на лицето, което не може да застрахова имота си със собствени средства.

Агенцията за социално подпомагане ще преценява и кои са лицата, които не са застраховали имуществото си заради бедност.