Конституционният съд образува дело по искането на ГЕРБ за установяване на противоконституционност на решението на парламента да наложи мораториум върху част от решенията на правителството в оставка.

Забраната включва възлагане на концесии, даване на разрешения за проучвания за подземни богатства, поемане на дългове, промени в ръководствата на дружества и болници, както и новоназначения в администрацията.

Според ГЕРБ решението противоречи на Конституцията, тъй като се ограничават правомощия на Министерския съвет и на други държавни органи. От ГЕРБ поискаха бързо произнасяне заради текстове, свързани с лечебните заведения по време на пандемия.

Докладчик по делото ще е Константин Пенчев.