Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобито имущество не откри нарушения при проф. Димитър Буланов и проф. Борис Богов, които последователно бяха изпълнителни директори на Александровска болница в София от 31 юли 2020 г. до 7 юли 2021 г. – след като проф. Костадин Ангелов стана здравен министър в кабинета „Борисов 3“.

Сигналът

Според постъпил сигнал срещу двамата проф. Буланов е посочил в декларация пред Агенцията за публични предприятия, че не е служител на болницата, а от документи на болничното заведение става ясно, че има сключен трудов договор между проф. Буланов и институцията, но същият е излязъл в неплатен отпуск и има сключен граждански договор за консултантски услуги.

Твърди се, че професорът заема 5 длъжности – член на Съвета на директорите, служител на трудов договор, консултант на граждански договор, декан на Медицинския факултет на МУ (с основна база в УМБАЛ „Александровска“) и преподавател в него.

„По отношение на проф. Богов в сигнала се твърди, че по традиция лекарите в държавните болници преглеждат в диагностично-консултативни центрове към болницата, като се посочва, че не е установено дали Борис Богов преглежда в такъв център“, пишат още от КПКОНПИ.

В хода на производството са проверявани отношенията на болницата с едноименния диагностично-консултативен център по негово време.

Какво откри комисията

КПКОНПИ е установила, че проф. Буланов е положил подпис под трудовия си договор само като лекар и служител, а като представляващ дружеството се е явявала Мария Куманова, заместник-директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

„Липсва частен интерес и при подписване на заповедите за прекратяване на трудови договори с УМБАЛ „Александровска“, тъй като те не създават права, нито възможност за реализиране на облага за която и да е от страните“, посочват от комисията.

Разгледан е и договорът, с който в началото на 2020 г. на проф. Борис Богов е възложено като нефролог да извършва медицинска дейност в ДКЦ „Александровска“ ЕООД, разположен на същото място като многопрофилната болница. Споразумението е подновено в началото на тази година, когато Богов вече е изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска“. В края на януари той е подкрепил и предложение да се продължи договор за предоставяне на апаратура на медицинския център.

„Двете лечебни заведения осъществяват дейност на едно и също място и в обществена полза. Изложеното обосновава извода, че взетото решение и сключеният договор са при преобладаващ обществен интерес по отношение на всички здравноосигурени лица“, пишат от КПКОНПИ.

Комисията не намира нарушения и в споразумение за прихващане на насрещни задължения с ДКЦ-то, както и в заповедта за извършване на одитно консултиране за уточняване на постъпилите приходи в болницата от договора.