Казусът "Бедечка" е пред развръзка. Ако в местния референдум в Стара Загора утре гласуват поне 60 000 души, това ще реши съдбата на живописната местност – дали да бъде парк или да се застрои.

В залата на Общинската избирателна комисия раздават бюлетини и протоколи и обучават членове на секционни комисии.

В блоковете срещу Бедечка е спокойно. Хората знаят за референдума утре и твърдят, че ще гласуват. Казусът поражда носталгия сред по-възрастните.

Гласуването утре ще бъде в 204 секции. Референдумът ще се проведе по същите правила, както досегашните избори. Всеки трябва да влезе и да покаже лична карта, а членовете на избирателната комисия ще проверят дали има право да гласува по списък.

Референдумът ще струва на общината близо 200 000 лева.