Какви са обществените очаквания от българското председателство на Съвета на ЕС – отговора дават социолозите от „Маркет линкс”.

На въпроса дали очакват председателството бъде успешно, 52% от анкетираните отговарят утвърдително. Почти 28% казват „не”, а 20% не могат да преценят.

Повече от половината българи (52,3%) смятат, че то ще се отрази положително на имиджа на България в ЕС. 27,7% са на противоположното мнение. 20 на сто не могат да преценят.

На въпроса дали одобряват подкрепата, която България оказва на страните от Западните Балкани за евроинтеграцията им, 64% отговарят положително, а 18% - отрицателно. Отговор „нито да, нито не” дават 19% от анкетираните.

76% от българите са убедени, че е нужна вътрешнополитическа сигурност в периода на председателството. 11% отговарят с „не”, а 2% не могат да преценят.

Снимка: bTV

Как самото председателство ще се отрази на управлението, питат още социолозите. Само 9,9% от анкетираните са напълно уверени, че то ще го стабилизира, 39,2% казват, че по-скоро ще го стабилизира, 10,9% са на мнението, че по-скоро ще го дестабилизира, а 6% споделят категоричната оценка, че то ще бъде дестабилизирано. Без да заемат позиция или в невъзможност да преценят са общо 34%.

45% от анкетираните казват, че одобряват проявата на гражданско недоволство по време на европредседателството. 34% са тези, които дават отговор „не”. Не могат да преценят или без желание да посочат положителен и отрицателен отговор са общо 20,6%.

Снимка: bTV

Проучването на „Маркет линкс” е национално представителното, поръчано е и е финансирано от bTV. Осъществено е с онлайн панел от 5 до 9 януари сред 609 пълнолетни българи.