Правителството учреди безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на община Созопол. Целта е разширение и модернизация на рибарско пристанище "Черноморец" в едноименния град, съобщиха от пресцентъра на кабинета.

Реализирането на проекта е предпоставка за създаване на условия за устойчиво развитие на рибарството в региона.

Инфраструктурата на рибарския порт се нуждае от реконструкция и модернизация за достигане на адекватен на нуждите капацитет за безопасно приставане, престояване и обслужване на риболовни кораби, както и за осигуряване на ефективно, безопасно и хигиенично оборудване за разтоварване и временно съхраняване на уловите.