Главният прокурор на Иван Гешев поиска от Прокурорската колегия да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет приемането на мораториум до края на 2020 г. върху актуализирането на основните месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и съдебни служители.

„Изпълнението на мерките по време на извънредното положение ще продължи да влияе отрицателно върху изпълнението на бюджета и ще има за последица финансова нестабилност във всички сектори, включително и след овладяване на заплахата от пандемията. Тези обстоятелства изискват от нас финансова дисциплина, съобразяване с възникналите затруднения в бюджетната сфера и солидарност с българските граждани в условията на извънредното положение“, аргументира предложенията си обвинител номер едно.

Предложението на Гешев ще се внесе като извънредна точка в дневния ред на Пленума на ВСС на 9 април 2020 г.

Главният прокурор предлага още ВСС да отправи препоръки към ръководителите на органите на съдебната власт за ползването на платения годишен отпуск по време на извънредното положение от магистрати и служители на прокуратурата.   

Той препоръчва на ръководителите да се възползват от правомощията си по Закона за извънредното положение и да предоставят до 1/2 от платения годишен отпуск на служителите и без тяхното съгласие, съобразно утвърден график.

Целта ще бъде да се осигури нормалното протичане на работния процес в органите на съдебната власт, както и по възможност да предоставят целия платен годишен отпуск на всички магистрати и съдебни служители, на които предстои пенсиониране до 31.12.2020 г.

„Висшият съдебен съвет е органът, в чийто правомощия е вземането на решения за изпълнението на бюджета на съдебната власт и за даване на принос в усилията на българската държава за ограничаване и преодоляване на неблагоприятните последици от разрастващата се пандемия от COVID-19“, посочва още в предложението си главният прокурор Иван Гешев.