Здравният министър Христо Хинков защити решението си за освобождаването на директора на „Пирогов“. Всичко, което съм предприел, е спрямо установените закони в страната, спрямо задълженията ми като министър и заставам зад моето решение, каза той на брифинг в Министерския съвет. 

Към момента финансовата загуба на „Пирогов“ – 31 408 000 лв., се е увеличила със 7 милиона, добави Хинков. 

Вчера от Министерството на здравеопазването съобщиха, че заради констатирани нарушения и създадено обществено напрежение е отстранен директорът на спешната болница Валентин Димитров.

Хинков заяви, че е докладвал на премиера Николай Денков „за нарушенията в „Пирогов“.

„Но решението за освобождаването на директора на болницата си е мое, заповедта е подписана на 27 ноември от мен, но не е влязла в сила, защото към този момент не е била връчена“, каза той.

Хинков заяви, че документите на предложения от него нов изпълнителен директор са внесени в Търговския регистър за вписване едва на 4 декември.

Процедурата по освобождаването на директора на „Пирогов“ изтича едва тогава, когато в Търговския регистър е вписан новият изпълнителен директор, обясни здравният министър. 

Като министър на здравеопазването, аз съм натоварен със задължението да нося отговорност за всички дружества в патримониума на моето ведомство, изтъкна той.

Хинков отбеляза, че когато получи доклад, в който са установени нарушения, като министър е длъжен да предприеме необходимите действия, защото в противен случай може да бъде обвинен в безстопанственост.

Той посочи, че одитният доклад е предоставен и на прокуратурата, АДФИ, Сметната палата и на ДАНС, които от своя страна са предприели по-нататъшни действия.

По думите му изпълнителният директор на болницата е материално отговорно лице на дружеството и като такова носи персонална отговорност за всички сключени договори и плащания. 

Хинков обясни, че към момента размерът на собствения капитал на дружеството е под размера на записания, което означава, че то е декапитализирано.

На въпрос как си обяснява разликата във финансовите отчети Хинков посочи, че към 30 септември 2023 г. УМБАЛ „Пирогов“ регистрира положителен текущ финансов резултат в размер на 898 хил. лева, но отчита натрупани загуби от минали години в размер на 31 хил. 408 лв.  По думите му за сравнение натрупаната загуба от минали години към 30 септември 2022 г. е в размер на 24 млн. 370 хил. лв., като за отчетния период за 2023 г., спрямо този за 2022 г. се наблюдава отрицателна тенденция. 

Хинков посочи, че дружеството има сключен договор с банка за заем и изплащанията не могат да бъдат отчитани като финансова печалба. 

Попитан дали може да бъде обвинен в безстопанственост и по отношение на директора на „Майчин дом“ заради наличието на друг одитен доклад, Хинков заяви, че там нещата са по-различни от казуса „Пирогов“. Всички наднормени вземания на директора на „Майчин дом“ са декларирани по законов ред и след всички проверки, направени там, включително и проверка от Прокуратурата, не бяха установени закононарушения, посочи министърът. 

„Що се отнася до внушенията, че аз изпълнявам някаква политическа поръчка във връзка със скандали от предишни периоди, одитният доклад дойде по-късно, и на базата на този доклад, както и последните действия с тези конкурси, които предизвикаха обществено недоволство от страна на служители в „Пирогов“, ме накараха да предприема тази стъпка, коментира той. 

Хинков подчерта, че е консултирал действията си не само с премиера, но и с председателя на парламентарната здравна комисия.

Здравният министър припомни, че в момента има обжалване на решението му за освобождаването на директора на „Пирогов“. Когато съдът се произнесе, тогава ще има или няма да има смяна на директора, заяви той. Внушението, че аз съм взел това решение и съм го скрил от медиите не е вярно. Изразът „изглежда не“, който беше цитиран много пъти, всъщност е мое становище, очакване, че изглежда директорът на „Пирогов“ няма да бъде сменен поради голяма съпротива. Но това не е мое решение и аз върша това, което ми поверява законът. В момента съдът трябва да реши дали моето решение е правомерно или не, коментира още Хинков.