Главният прокурор Иван Гешев е провел видеоконферентна среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Двамата са обсъждали бъдещата работа на Европейската прокуратура. 

Разговорът се е провел по молба на Кьовеши, уточняват от нашата прокуратура. Иван Гешев е изразил подкрепата на държавното ни обвинение за разширяване на компетентността на Европейската прокуратура за разследване на трансгранична престъпност. 

„След първоначалните промени в НК и НПК се подготвят изменения в Закона за съдебната власт и допълнителни такива в НК и НПК, които ще регламентират статута на европейските делегирани прокурори и материалната им компетентност. Прокуратурата ще окаже експертна помощ в този процес, в рамките на компетентността й“, е подчертал Гешев.

Според него най-удачно е разследването на престъпления срещу финансовите интереси да се поеме на национално равнище от органи, структурирани по модела на спецпрокуратурата.

Срещата е организирана по молба на г-жа Кьовеши за обсъждане на необходимия бюджет на Европейската прокуратура и подготовката на Република България за изграждането и структурирането на Европейската прокуратура.