Стара максима гласи, че времето е пари. Продавачка в столичен магазин го установи от собствен опит. От машинен инженер тя става продавачка.

За да не бездейства, докато чака клиенти, тя плете шапки. Докато чака да ги продаде. Искате ли шапка с филмов герой, тя ще ви направи.