Бабата на детето, държано в парник, е подавала сигнали към социалните работници в Оряхово непрекъснато. Към този момент не е ясно дали ще има наказани социални работници.

Преди седмица полиция и социални откриха момиченцето да спи в кошара до къщата върху гуми и дъска.

Пастрокът беше задържан. Детето е настанено при роднини в Козлодуй, където е живяло до преди две години.

Наказани с актове са директорът, класният ръководител и учителката от занималнята в училището, където е учело дете, принуждавано да живее в нечовешки условия, съобщават от Министерството на труда и социалната политика.

"От учебното заведение не са подавани сигнали до компетентните органи относно лошите битови условия на живот на момичето“, е установила проверката на социалните и на Държавната агенция за закрила на детето.

Сега детето е записано и в ново училище.