Бюлетините, върху които се отбелязват знаци от попълването на други бюлетини, ще бъдат валидни, реши Централната избирателна комисия. Повод за това са сигнали от граждани, коментира Цветозар Томов.

По време на заседанието на ЦИК беше уточнено, че подобни размазвания се получават и от печатите, които секционните избирателни комисии поставят върху бюлетините.

От комисията илязоха с препоръки хората да поставят бюлетините една до друга, а не една върху друга и да бъдат внимателни при попълването. 

Ето кои бюлетини ще се смятат за недействителни:

  • Ако избирателят покаже своя вот, заснеме вота си или представи хартиена бюлетина с несъответстващ номер на номера в кочана, тази бюлетина не се пуска в избирателната кутия. На избирателя не се дава втора хартиена бюлетина и не се допуска да гласува.
  • При заснет вот и показан вот СИК незабавно обявява хартиената бюлетина за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа „Забележки“ на избирателния списък. Хартиената бюлетина се унищожава с надпис „Недействителна по чл. 227 ИК“ (заснет вот) или „Недействителна по чл. 228 ИК“ (показан вот).
  • При несъответствие на номера на хартиената бюлетина с номер в кочана тази бюлетина се обявява за недействителна и това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа „Забележки“ на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.