След екстремна недоносеност 10-годишно дете от Бургас остава без зрение и слух.

Въпреки това то посещава училище и се опитва да общува с останалите хора на специален език за сляпо-глухи.

Как 10-годишният Георги успява да живее в нашия свят, без да има представа за него – разказва  Кристина Газиева.

Вижте филма във видеото: