Десетки жалби и сигнали до омбудсмана за неправомерни клаузи в договорите за бързи кредити. Мая Манолова организира кръгла маса с депутати, адвокати и граждани.

Най-често нарушенията са за незаконна промяна на лихви и такси. Според омбудсмана честа практика при фирмите за бързи кредити е да предлагат много големи заеми на хора, които са неплатежоспособни.

Най-честите жалби към обдусмана Мая Манолова са за това, че дружествата предлагат същите неравноправни клаузи, по които съдът вече се е произнесъл и са влезли в сила съдебни актове за тяхната неравноправност.

„Сблъскахме се преди седмица с една застраховка по кредит в размер на 2 хиляди лева, която е в размер на 1580 лева, при това застраховката е с продължителност една седмица. Т.е. измислят се всевъзможни начини гражданинът да бъде притиснат в нарушение на закона да плати много повече, отколкото е допустимото. Много внимателно трябва да се четат договорите и да се възразява срещу всякакви неравноправни клаузи”, обясни омбудсманът Мая Манолова.

А от институциите съветват да четем договорите поне два пъти, за да избегнем именно такива нарушения.