Кредитите за малки суми стават все по-популярни и се увеличават в България с над 10 на сто за последните 5 години, показват цитирани от БТА анализи на Асоциацията за защита на потребителите според регистрите на БНБ. На този фон, растат необслужваните вземания, а колекторските фирми продължават да изкупуват рекордни по обем задължения, докато оперират без достатъчно законови гаранции за защита на потребителите, предупреждават експерти.

Над половината от всички средства, които са отпуснати, са за суми до 1000 лева. Този вид кредити са заемали дял от 44,3 процента от всички отпуснати кредити в началото на 2014 г., а през тази година нарастват до 53,9 на сто от всички заеми за граждани.

За същия период, общата сума по заемите скача с близо 20 на сто, от 18,5 млрд. лева през 2014 г. до 22,1 млрд. лева през 2019 г. Към края на март на тази година кредитите за суми до 1000 лева са общо 1 585 490, като това е ръст от 12.5 на сто на годишна база (+176 хил. броя). За сравнение, броят на всички заеми на граждани у нас отчита годишен ръст от 11,8% (+309 хил.), достигайки до 2 940 674 броя.

От Асоциацията за защита на потребителите определят като изключително тревожни данните за средния размер на дълга, който през 2018 г. се доближава до средната брутна работна заплата и достига 1161 лв. на потребител, в сравнение със 775 лв. за 2017 г.

Организацията предупреждава, че голяма част от лошите кредити отиват в колекторски фирми, чиято дейност не е регламентирана у нас. Очаква се и 2019 г. да е рекордна за този бранш с изкупени кредити за над 2,5 млрд. лв., а необслужваните вземания има вероятност да надхвърлят 60%.

Страната ни трябва да синхронизира законодателството си с ЕС, за да се дадат повече права на потребителите от неравноправни клаузи в договорите с монополни дружества, колектори, бързи кредити, банки и кредитни институции, призовават от асоциацията.