Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва проверки в училищните столове и бюфети във връзка с началото на учебната година, съобщиха от агенцията. 

Проверките ще са от 14 септември до 14 октомври във всички столове, бюфети и обекти по Закона за храните на територията на училищата в цялата страна.

“Ще се проверяват произходът и правилното съхранение на суровини и храни; сроковете на съхранение на храните; спазването на изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите, етикетиране и др.”, добавят от БАБХ.  

При проверките ще се следи наличните храни да отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 20 януари 2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, категорични са от агенцията.