Ден на отворените врати се провежда в АЕЦ „Козлодуй”. Желание да разгледат ядрената ни централа са заявили над 500 души, включително и от чужбина.

Инициативата е от четвърт век и интересът към нея е голям. Само в такива дни е възможно в най-строго охранявания обект у нас, от който зависи не само енергийната, но и националната сигурност на страната ни, да влязат външни лица.

Всички те имат възможност да разгледат командните и машинни зали на пети и шести блок, принципа на работа на турбините и на реакторите. 

Организират се демонстрации по пожарна безопасност, както и замервания на радиационния гамафон с мобилна лаборатория. 

Специалистите уверяват посетителите, че ядрените ни мощности са едни от най-проверяваните и най-безопасни в света. В момента централата произвежда 48% от електроенергията у нас. 

Най-впечатлени от работата й са децата. Имаше и организирани групи с ученици.