927 българи са станали милионери през изминалата година - доходите им са били над 1 млн. лева. Това показват данните на приходната агенция след приключването на данъчната кампания и обявяването на доходите от физическите лица. Срокът за това беше 30 април, над 742 000 души са подали декларации.

От данъчната администрация уточняват, че не могат да посочат професиите им, защото това са лични данни, с които те могат да бъдат идентифицирани. 

Други 4710 българи са обявили доходи между 250 и 500 000 лева, сочат данните на НАП. Над 20 000 пък са били тези с доходи между 100 000 и 250 000 лева.

Най-високият доход обявен от физическо лице, включително и като едноличен търговец, е от българин спечелил 70 милиона лева от продажба на акции, инвестиционни бонове и други финансови активи.