18 610 нарушения на строителни обекти са открили проверки на ИА "Главна инспекция по труда" за 9 месеца. 68 на сто от тях - 12 670, са свързани с неспазването на регламентите за осигуряване на безопасност и здраве при работа, а 5730 са в областта на трудовите правоотношения. За сравнение, през миналата година броят на двата вида нарушения е бил почти идентичен, съобщиха от пресцентъра на ГИТ.

Оттам уточняват, че за деветте месеца на годината контролните органи са направили 3590 проверки на строителни обекти, в т.ч. и на обекти, на които се извършват дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Това са 10,3 на сто от всички проверки (34 680), направени от инспекторите по труда през периода.

За отстраняване на констатираните нарушения са приложени 17 529 принудителни административни мерки.

От тях 198 са издадените актове за спиране на дейността на обекти или на различни участъци от тях, както и на необезопасени машини или съоръжения, които пряко застрашават живота и здравето на работещите. Данните показват, че половината от всички издадени актове за спиране – 392, са при извършване на строително-монтажни работи.

Поради непознаване на правилата за безопасна работа и липсата на правоспособност са отстранени 11 души от работа, от общо 47. При извършените проверки са установени 490 случая на работещи без сключен трудов договор или без да им е предоставен екземпляр от него, както и копие от уведомлението, заверено в НАП.

След края на летния туристически сезон "Главна инспекция по труда" пренасочва допълнителни екипи за проверки в строителството, тъй като данните показват, че секторът продължава да бъде рисков както по отношение на безопасността на труда, така и при законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, работното време и почивките.

Командировани екипи от страната ще подсилят дейността на дирекциите "Инспекция по труда" в София-град и в София-област заради силно завишените обеми на строително-монтажните дейности в столицата.

Акцент при проверките, освен безопасността на труда, е контролът на разпоредбите за разпределение на работното време, за почивките и отпуските, тъй като неосигуряването на задължителната междудневна и седмична почивка води до преумора, която повишава риска от трудов травматизъм.