Пълен разпад в енергийната мрежа, какъвто имаше отвъд океана, у нас е практически невъзможен.
У нас енергийната мрежа е планирана и изградена добре.

Цялостно разпадане на енергийната ни мрежа е имало за последен път през 1978-а година. След този срив инфраструктурата е била преизградена и подсигурена с 400-киловолтов преносен пръстен, обясни главният инженер на електрическата ни компания Митю Христозов.

АЕЦ, ТЕЦ и ВЕЦ не захрават отделени градове и региони в страната. Те са свързани в обща енергийна система. Ако една мощност излезе извън строя, тя ще бъде заместена от резервна. В повечето случаи балансът се възстановява от ВЕЦ-овете.

"Изключване на една енергийна мощност - централа в България, като цяло по-тежък случай и авария, не може да предизвика разпадане на цялата система", заяви Митю Христозов.

През тоталитарния режим мрежата е изградена така, че да обслужва върхово натоварване от 9 000 мегавата и годишно потребление от 50 милиарда киловат часа. В условията на пазарна икономика потреблението на ток в България е с около една трета по-малко от социалистическата прогноза.

България има ангажимент да доставя аварийна енергийна помощ на съседните страни, както и те на нас.

"Случвало ни се е многократно да даваме такава аварийна помощ и на Сърбия, и на Румъния, и Гърция. Засега обаче съседите ни искат доста по-често аварийно помощ, отколкото ние", посочи главният инженер на НЕК.