Цветан Пъков, убил на пътя Петьо от Панагюрище, освободен предсрочно.