„Домашни грижи” за повече възрастни хора – тази диея от години развиват от сдружение „Каритас”. Мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници посещават и помагат на хората от третата възраст всеки ден.

Жените от „Каритас” посещават шест адреса в Белене, където помагат на самотни възрастни хора в домашните им дейности, но по-важното – правят им компания.

В центъра за домашни грижи там работят петима души. Румяна Георгиева отговаря за медицинската дейност, а социалните услуги са поверени на други четири жени.

Центровете на „Каритас” у нас са общо девет, но мобилните екипи успяват да обхванат 14 населени места. Въпреки това нуждаещите се от внимание и личен подход са в пъти повече.

Средствата, с които центровете разполагат са ограничени и затова разчитат на дарения.