Сестрата на Ивайла Бакалова е последователка на Петър Дънов