Повод за това стана пускането от ареста на нападателя му