За това ще настояват депутати от транспортната комисия