Инженер Мария Абрашева, която ръководеше професионалната гимназия по химични и хранителни технологии в Пазарджик, е уволнена