Трафикът от Румъния към България се е увеличил няколко пъти