Мигрантите вече ще могат да се придвижват само в определени зони