Учители предлагат безопасността в интернет да се преподава в училище