Партията представи акценти от управленската си програма