Нарушенията е извършвал основно системния административен ръководител Росица Найденова